уторак, 25. септембар 2018.

ЗВЕЗДАНА УЧИ ДА ЧИТА ФРАНЦУСКИ

ЗВЕЗДАНА УЧИ ДА ЧИТА ФРАНЦУСКИ

Сунчица и Звездана,
другарице две,
сваког дана открију
препреке нове.

Француски их мучи
јер Вук им је узор,
па сад српски звучи
чувени француски двор.

Па Сунчица смести
правила у песму,
речи сада теку
к’о кад пустиш чесму.

A,I“ се споје
У један глас Е,
MAI“ који мај је
постаде сад МЕ.

A,U“  ћеш склопити,
Направићеш О,
LAUTO“ ћеш добити
Кад одиграш ЛОТО.

Слова „EAU
 чине једно О,
па кад пијеш воду,
прочитаћеш ЛО.

O,U се буни,
желе да се споје,
POU  није POU 
него ПУ сад то је.

OI су у свађи,
Узвикују УА,
па кад видиш „MOI“ ,
прочитаћеш МУА.

N“  већ грли  „É“,
љубављу је вођен,
додао му црту,
NÉ“ је мали рођен.

Сад су много јаснији,
самогласници ови,
сугласници ће бити гласнији,
кад настану стихови нови.

Аутор песме: Марија Јакшић тј.

                           Marie Soleil